İlk Yerli Resmi ve Özel Gazeteler Nelerdir, Kimler Çıkarmıştır

Network

Yönetici
Yönetici
#1
İlk Resmi Gazeteyi Kim Çıkarmıştır

İlk yerli gazetemiz Batı’da gazeteciliğin iki yüz yıllık bir geçmişe sahip olduğu 1831 yılında yayınlanabilmiş, resmi nitelikteki “Takvim-i Vakayi“dir. Bu gazete, “halkın gerçekleri zamanında öğrenememesi, olayların yanlış yorumlanmasına neden olacağı, bunun da devlete zarar vereceği” gerekçesi ile II. Mahmut’un isteğiyle yayımlanmaya başlamıştır.

Gazetenin “kamuoyu oluşturma” işlevini, Batılılaşmanın halka benimsetilmesi doğrultusunda kavrayan Tanzimat aydınları, Takvim-i Vakayi’nin çıış gerekçesini daha sonraki gazeteler için de geçerli saymışlardır. Örneğin, Şinasi ile Agâh Efendi’nin birlikte çıkardıkları Tercüman-ı Ahval‘ın önsözünde “iç ve dış olaylardan seçme haberlerle eğitici yazıların yayımlanacağı ve bunların halkın kolaylıkla anlayabileceği düzeyde olacağı” belirtiliyordu.

Takim-i Vakayi’den sonra 1840'ta yarı resmi nitelikteki Ceride-i Havadis çıkarılır. 1860'ta ise ilk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahval, Şinasi ile Agâh Efendi tarafından çıkarılır.
 
Üst