Kullandığımız Alfabenin Adı Nedir?

Eray

Editör
Yönetici
Editör
#1
Kullandığımız Alfabe Nedir?


Türk Alfabesinde Toplam 29 Harf Bulunmaktadır.

A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z.

Günümüzde kullandığımız alfabe Latin alfabesidir. Türkiye Cumhuriyetinde şuan kullanılmakta olan alfabeye ulaşıncaya kadar Türklerin alfabelerinde bir kaç kez değişiklik yapıldığı bilinmektedir. Bu konuda şu şekilde sıralayabiliriz. Göktürk, Uygur, Arap ve son olarak Latin. Böyle bir sıralama tamamen yansıtmadığı gibi ayrıca adlandırmaların Latin ve Arap Alfabesi adı altında yapılması da bazı değerlendirme ve kavram kargaşasına yol açmaktadır. Abece yabancı kökenli karşılığı olan alfabe, her bir harf dildeki bir sese karşılık olarak gelen harfler dizisidir. Abece kelimesi ise Türkçe'deki ilk üç harfin birleşimiyle ve okunuşuyla oluşmuştur.

Türkiye Cumhuriyetinde kullanılan alfabe özgün bir Latin alfabesi değildir. Latin kaynaklı yeni Türk alfabesi olarak bilinir. Alfabenin kabulünü öngören yani söz konusu olan 1928 tarihli yasa ile Türk harflerinin kabulünün de tatbiki hakkında konu başlığını taşımaktadır.
 
H

hjuy

Misafir
#2
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
 

Son Konular

Üst