Atatürk'ün Hayatı Kısa Özet

Network

Yönetici
Yönetici
Yönetici
#1
Atatürkün Hayatı Özet

Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1881 yılında gözlerini Selanik'te açmıştır. O dönem Osmanlı İmparatorluğuna bağlı olan Selanik'te okula başlamıştır.Babasının adı Ali Rıza Efendi olurken annesinin adı ise Zübeyde Hanımdır.Mustafa Kemal babasını çok küçük yaşta kaybetmiştir.Eğitimine Selanik’te Şemsi Efendi Mektebinde ilkokulunu bitirmiş sonrasında ortaokulunu ise Selanik Askeri Rüştiyesi ve ardından Manastır Askeri İdadisi lisesini de tamamlamıştır.1899 Yılına gelindiğinde ise İstanbul Harbiye Mektebine girmiş ve buradan 1902 yılında piyade teğmeni rütbesiyle, Harp Akademisi’ni de 1905′te kurmay yüzbaşı rütbesiyle bitirdi.

Mustafa Kemal görevinin başına geçiş 1905 yılında Şam’da 5. Ordu’da, 1907′de Makedonya’daki 3. Ordu’da görev almıştır.1909 yılında 31 Mart vakasında hareket ordusunda görev almış olup kısa bir sürede bastırmayı başarmıştır.1911 yılında ’nın Trablusgarp’a asker çıkarması nedeni ile Tobruk gönderilmiş olup Tobruk ve Derne’de Türk Kuvvetlerini başarı ile yönettikten sonra binbaşı rütbesiyle 1912-1913 yıllarında Balkan Savaşı’na katıldı; Edirne’yi Bulgaristan’dan geri alan kolorduda görev yaptı. 1913-1915 yıllarında Sofya’da ataşe olarak bulundu. Birinci Dünya Savaşı’nda, 1915′te, 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale Savaşı’na katıldı. Gelibolu’da düşman saldırılarını başarı ile durdurdu; "Anafartalar Kahramanı" olarak ün kazandı.

Mustafa Kemal Paşa tarafından yönetilen Başkomutan Meydan Savaşı’nda Türk Ordusu Yunan ordusunun büyük çoğunluğunu yok etmeyi başarmıştır.Başkomutan meydan savaşı ise 30 Ağustos 1922 yılında yaşanmıştır.Türk Ordusu 9 Eylül 1922′de İzmir’e girdi. 11 Ekim 1922′de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı ve İtilaf Devletleri işgal ettikleri Türk topraklarından çekildiler.

Kurtuluş Savaşının ardından ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyeti ilan etmiştir.Mustafa Kemal Atatürk Ölümüne dek toplam dört kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir.Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında hayatını kaybetmiştir.Toplam 57 yıllık yaşamı boyuna vatanı için ömür boyu çalışmış olup bu vatan toprağı için çok çalışmış ve bize bugünleri yaşatmıştır.
 
Son düzenleme:
Üst