Atatürkün Öğretmenlerle İlgili Sözleri

Network

Yönetici
Yönetici
#1
Atatürkün Öğretmenlere Söylemiş Olduğu Sözler

Atatürkün Öğretmenler İle İlgili Sözleri

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan ve Başöğretmen adı ile anılan Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlerimiz ile ilgili bir çok güzel sözler söylemiştir.Bizde bu sözleri bir sayfa da toplamak istedik işte Başöğretmenimiz Atatürk'ten Öğretmenlerimize söylenmiş sözler.Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.1930

Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.1924

Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. 1924

Ulusa gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. 1923

Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın.1930

Uydurma öyküler ve boş düşünceler kafalardan tamamen çıkarılacaktır. Onlar çıkarılmadıkça beyinlere gerçeğin nurlarını sokmak olanaksızdır.

Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.1924

Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir. Memleket evladı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.1924

Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.1924

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini elde edememiştir. Ona basit bir kütle denir, millet denmez.1925

Bir kitle ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere gereksinim duyar.1925

Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır. 1927

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır.1923
 
Üst