Charles Baudelaire Kimdir

Network

Yönetici
Yönetici
Yönetici
#1
Charles Baudelaire hayatı

Fransız ozanı (Paris, 1821-Paris, 1867).

Önce Lyon’da, sonra da Paris’te Lou- is-le-Grand Lisesi’nde orta öğrenim gören Charles Baudelaire, çok geçmeden dönemin sanatçılarının bohem yaşamına kapıldı; aşırılıkları, tuhaflıklarıyla dikkatleri üstüne çekti. Sürdüğü yaşam ailesini kaygılandırdığından, üvey babası tarafından bir gemiyle, Hindistan’a gönderildi (1841). Ama, hiç ilgisini çekmeyen bu yolculuğu yarıda keserek gemiden inip, bir süre Mauritius ve Bourbon adalarında kaldı.
Paris’e döndüğünde olgunlaşmış ve 75 000 frank miras almış olan Baudelaire, Jeanne Du val ile ilişki kurdu (bu ilişki dönem dönem kesilerek ömrünün sonuna kadar sürdü); Théophile Gautier’yle arkadaş oldu ve parasını son kuruşuna kadar harcadı. Bunun üstüne ailesi tarafından vesayet altına alındı ve o tarihten sonra sürekli para sıkıntısı çekti. 1845’te kendini öldürmeye kalkıştı. Aynı yıllarda bazı dergilerde ilk şiirleri ve denemeleri yayımlandı. 1848 Şubatında devrim hareketlerine katıldı; sonra Edgar Poe’dan yaptığı çevirilere ve şiir yazmaya döndü. 1857 Temmuzunda Elem Çiçeklen (Les Fleurs du mal) adlı kitabım yayımladı. Bu kitaptan ötürü Napolyon yasalarıyla yargılandı ve toplum ahlakına aykırı davranışlarda bulunduğu savıyla 20 Ağustos 1857’de para cezasına çarptırıldı; ayrıca açık saçık görülen 6 şiirinin de kitaptan çıkarılmasına karar verildi (davanın yeniden gözden geçirilmesi ve kitabın aklanması, ancak 1949 Mayısında gerçekleşti). Fransız Akademisine gürültülü ve başarısız bir giriş denemesinde bulunan (1861), sürekli borç içinde yaşayan Baudelaire, 1864’te bir dizi konferans vermek için Belçika’ya gitti. Ama genel bir felç geçirerek (1866) Paris’e getirildi ve çok geçmeden öldü.

YAPITLARI

Baudelaire’in şiirleri, etkisini günümüzde bile sürdüren iki kitapta toplanmıştır: 1866’da yayımlanan Les Epaves la tamamlanan Elem Çiçekleri (1857); düzyazı şiirlerden oluşan Paris Sıkıntısı (Le Spleen de Paris, 1869). Öbür yapıtlarının başlıcaları arasında Duvinetdu(Şarap ve Esrar Üstüne, 1851), Les Paradis -artificiels (Yapay Cennetler, 1860), La Fanfarlo (1847), Curiosités esthétiques (Estetik Meraklar, İ1869^edebiyat ve sanat’yazıları ), L’Essence du rire dans les arts plastiques (Plastik Sanatlarda Gülmenin Ozü), L’Art romantique (Romantik Sanat, 1869), Edgar Poe’dan çeviriler ve Edgar Poe üstüne yazılar, günceler (Fusées,[Füzelerj; Mon coeur â nu [Bütün Jıplaklığıyla Kalbim, 1887]), sayılabilir. Baudelaire Elem Çiçekleri için, “bütün içtenliğini, bütün sevecenliğini, bütün inancını, bütün kinini” bu kitapta ortaya koyduğunu söylemiştir. Katışıksız bir sanat kitabı saydığı bu yapıtın ve öbür yapıtlarının değeri yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Acıyı ve umutsuzluğu dile getiren, “üstün güzelliği” araştıran, sözle ve olağanüstü imge gücüyle şiirin değerini yükselten Baudelaire, Rimbaud’yu ve birçok çağdaş ozanı etkilemiştir.

Keskin zekâlı, sürekli doyumsuzluk içinde yaşayan bir insan olan Baudelaire, sonunda içinde bulunduğu düş durumlarını işlemek gereği duymuş, ayrıca, düş gücünü denetim altına almayı başararak, her biçim, hareket, sayı, renk ve kokunun ruhsal açıdan olduğu kadar, gerçek açısından da anlamlı, karşılıklı ve birbirine uygun olduğuna karar vermiş ve yapıtlarında bütün bu imge ve simgeleri çözümleyerek düzenlemeye girişmiştir. Böylece, ruha, doğayla kaynaşma olanağı verdiği için, insanın uzaklara kaçış gereksinmesine de bir çıkış yolu önermiş sayılan sanatçı, şiirlerinin yanı sıra ritim ve kafiyeye başvurulmaksızın şiirselliğin yaratılabileceğini gösteren düzyazı şiirleriyle de, çağdaş şiirin öncülerinden biridir.
 
Üst