Dünya üzerinde yaşam nasıl başladı?

Network

Yönetici
Yönetici
Yönetici
#1
Dünya'da yaşam nasıl var oldu

Dünya tarihinin ilk yarısında yaşam yoktu. İlkel Dünya’nın en belirgin özelliği, atmosferinde, günümüzün canlıları için gerekli olan oksijenin bulunmamasıydı. Oksijenin bulunmaması, sonunda yaşamın başlamasını sağlayacak kimyasal tepkimelerin yaklaşık 2 milyar yıl sürmesine yol açtı.

Başlangıçta atmosferde metan ve amonyak gazları vardı. Bunlar, güneşin etkisiyle yeni bileşikler oluşturmaktaydı. Söz konusu bileşiklerden biri olan hidrojen siyanür, birleşerek, yeni kimyasal zincirler ortaya çıkardı. Kimyasal zincirler, sonradan okyanuslara karışarak,deniz köpüklerinde ve kıyılarda yoğunlaştı. Bu zincirli oluşumların bir bölümü, günümüzün canlılarında çok önemli bir yeri olan proteini andırmaktaydı. Bazı moleküllerse, kabaca nükleik asitlere (bunların en iyi bilineni olan DNA ya da dezoksiribonükleik asit, kalıtımın temelini oluşturur) benziyorlardı.

Milyonlarca yıl boyunca bu tür kimyasal maddeler yaratıldı ve güneşin kızgın ışınlarıyla yok oldu. Zamanla bu moleküllerden bazıları, bütünüyle yeni bir özellik kazandı: Kendi kendilerini yaratabilme güçlerinin artması. Nükleik asitler oldukları sanılan moleküller, rastlantısal olarak ortaya çıkanlara oranla daha hızlı artmaya başladılar. Bir süre sonra nükleik asitler, kendi kendilerini yaratırlarken, proteinden de yararlanmaya başladılar. Böylece, iki molekül sınıfı arasında yakın bir ilişki kurulmuş oldu. Çevrelerindeki koruyucu zarla dış dünyadan ayrılan ve birbirlerine bağımlı olan bu proteinler ve nükleik asitler, ilk canlı hücreleri oluşturdular.

Bazı hücreler, “klorofil” adı verilen bir boyarmad- de oluşturarak, güneş ışınlarından yararlanmaya ve böylece atmosfere oksijen vermeye başladılar. 1 milyar yıl boyunca bu oksijen, yerküredeki kayalara yerleşti. Sonra da atmosferde birikmeye başladı.

Yükseklere çıkan oksijen, Güneş tarafından ozona dönüştürüldü. Ozon, zamanla, Güneş’ten Dünyaya gelen sert ışınları önleyen koruyucu bir tabaka haline geldi. Bu noktadan sonra Dünya’da gerçek yaşam başladı. Oksijenin artması sürdü ve canlılar evrim yoluyla gelişip yayıldı.
 

Son Konular

Üst