Farabinin Kitapları Eserleri

Network

Yönetici
Yönetici
#1
Farabi'nin Eserleri

Farabi yaşamını 870 ve 950 yılları arası sürmüş olan Matematik,tıp, botanik ve felsefe alanın da çalışmalar yapmış olup eserler yayınlamıştır.Farabi 870 yılında Türkistan'ın Farab şehrinde dünyaya gelmiştir.Farabi yaşamı boyunca yayınlamış olduğu eserlerin isimlerine aşağıdaki listeden bakabilirsiniz.

Farabinin Kitapları Eserleri
  1. Ta'lim-üs-Sani
  2. İksa-ül-Ulum vet-Ta'rif bi Ağradiha
  3. Kitabu Füsus-il-Hikem
  4. Kitabus-Siyaset-il- Medeniyye
  5. Ki-tab-üs-Saade
  6. Er-Risale fi Ehl-il Medeniyyet-il-Fadıla
  7. Er- Risale fi İsbat-il-Müfarekat
  8. Kitab-ül-Musiki-il-Kebir
  9. Ki-tab-ül-Muğni fil- Edviyet-ül-Müfrede
 
Üst