Halüsinasyon ve Tedavisi Nasıl?

Network

Yönetici
Yönetici
Yönetici
#1
HALÜSİNASYON VE TEDAVİSİ

Halüsinasyon, duyu organlarımızı uyaran hiçbir uyarıcı olmadan, gerçekte var olmayan algılamaları sonucunda oluşan bir inanma hali olmaktadır. Beynin olmayan bazı durumları olmuşçasına uydurması halidir.

Ruh hastalıklarında sıklıkla görülen halüsinasyon 5 duyu organında da var olabilmektedir(görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama). Halüsinasyonlarda; insan, bir hastalığının olduğunu bilmeden, gördüğü, işittiği ve hissettiği şeylerin tamamıyla gerçek olduğuna inanmaktadır. Ancak görme problemi olan bir kişinin belli noktalar ve parıltılar görmesi bu durum içine dahil edilmemektedir. Çünkü bu gibi özel durumlarda hastalığın asıl nedeni bilinmektedir ve bu durumun o yüzden kaynaklandığı da aşikardır.

Ayrıca çeşitli ruhsal halüsinasyonlar da var olmaktadır. Ruhsal halüsinasyon içinde olan bir kişi; fikirlerinin başkalarına aktarıldığını ve başka kimselerin fikirlerinin de kafasına direkt olarak sokulduğunu sanmaktadır. Bunlar kişilerin ruhsal problemleri sonucunda takıntı yolu ile meydana gelmektedir ve devam etmesi halinde ciddi problemlere yol açabilmektedir, ilerledikçe de insan her şeyi kafasına takmaya başlamaktadır.

Halüsinasyonlar; gerçekte var olmayan algılamalar olmaktadır ve beynin uydurması olarak bilinmektedir. Örneğin; bu durumdaki kimseler lütfen şunu düşünmeyin şunu yapmayın şeklindeki cümleleri okuduklarında, ister istemez aklında o düşünce belirmektedir.

Halüsinasyonun en çok görüldüğü hastalıkların en başında ise; şizofreni gelmektedir. Bilindiği üzere iki durumda da, beynin uydurması ve olmayan şeylerin oluyormuşçasına yaşanması hali görülmektedir. Bu durumdaki kimselerde kendilerine başkaları tarafından kötülük yapılmak istendiği düşünülmektedir. Kendilerinin takip edildiğine de inanmaktadırlar. İleri derecedeki halüsinasyonlarda kişi kendi kafasında yarattığı karakter ile iletişime geçtiğine de inanmaktadır.

Belirttiğimiz gibi devam etmesi ve sürekli tekrarlanması halinde ciddi sorunlar haline gelebilen ve kişinin psikolojisini de derinden etkilemekte olan halüsinasyon durumu, tedavi ile iyileştirilmelidir. Halüsinasyon gören kimseye ailesinin, arkadaşlarının ve yakınlarının yardım eli uzatması gerekmektedir. Fakat öncelikli olarak yapılması gerekli olan hastanın bir uzmana yönlendirilmesi olmaktadır. Eğer halüsinasyon gören kişiye bir uzman yardımı almadan “gördüklerin doğru değil, kafandan uyduruyorsun” gibi cümleler söylerseniz bu kişiyi daha çok sinirlendirecektir ve tedaviden gittikçe uzaklaşacaktır.

Tedaviyi reddeden hastalarda ise; doktorun önerdiği ilaçların hastanın haberi olmadan yiyecek ve içeceklerine katılması gerekmektedir.
 

Son Konular

Üst