Hatim Duasının Okunuşu Türkçe

Network

Yönetici
Yönetici
#1
Hatim Duası Türkçe

Hatim duasını tam anlamıyla ve Türkçe karşılığı ile aşağıdan okuyabilirsiniz.

Elhamdü lillâhi Rabbi'l-âle-mîn.

Vel'akibetü lilmüttekiyn. Velâ udvâne illâ alezzâlimîn. Vesselâtü vesselâmü alâ resûlina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena takabbel min-nâ inneke entessemhiul'alîm. Ve-tüb alenâ yâ Mevlânâ inneke en-tettevvâbül-Rahîm. Kâinatın Rabb'ma hamd olsun. Hayırlı sonuç Allâhü Teâlâ'ya bağlı olanadır.

Hazret-i Muhammed Sallallâhü aleyhi ve sellem'e, bütün âile ve eshâbına salât ve selâm olsun. Allah'ım duamızı kabul eyle. Sen her şeyi bilir ve duyarsın. Tevbemizi kabûl edip bizi afveyle. Yâ Rabbî! Sen merhametli ve bağışlayıcısın. Bizleri doğru yola yönelt ve hidâyete eriştir. Kûr'ân-ı Kerîm'in bereketiyle ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberinin hürmetiyle bizleri afvet ey Kerîm... Bizleri afvet ey Rahim...

Ey cömertlerin cömerdi fadl ve kereminle günâhlarımızı afvet... allah'ım, bizleri Kur'ân'm zînetile süsle. Kur'ân'ın kerâmetile mükerrem eyle ve şerefi ile şereflendir. Kur'ân'ın manevî libâsını giydir. Kur'ân'm şefaatiyle bizlere cenneti nâsib eyle... Kur'ân'm hürmetine dünyanın bütün felâketlerinden ve âhiretin azabından bizleri koru.

Ve bütün Muhammed ümmetine merhamet eyle. Ey bağışlayan ve esirgeyen Allah'ım, Kûr'ân-ı Kerîm'i bizlere dünyada eş, kabirde avutucu, kıyamete, şefaatçi, sıratta ışık, cennete yol arkadaşı, ateşten siper ve set, bütün hayırlı işlere rehber ve imam eyle, fadlın ve cömertliğiyle ey Kerîm Allah'ım. Yâ Rabbî, bizleri Kur'ân'm hidâyetiyle yola getir. Kur'ân'ın kerâmetiyle ateşten koru. Kur'ân'ın faziletiyle derecelerimizi yükselt.

Kur'ân'm tilâvetiyle günâhlarımızı afvet. Ey fadl ve ihsan sahibi Allah'ım, kalblerimizi pâk eyle, ayıplarımızı ört, hastalarımıza fia ver. Borçlarımızı ödemek için gün ver, yüzümüzü aklaştır. Mevkimizi yükselt, babalarımıza rahmet eyle analarımızı afvet, din ve dünyâ işlerimizi islâh eyle yâ Rabbî! Kur'ân'ın hürmetine düşmanlarımızı perişan et, âcilerimizi, malımızı ve bütün yurumuzu hastalıktan, âfetlerden ve çeşitli felâketlerden koru yâ Rabbî! Bizlere savaşlara cesaret ve nusret ver, kâfir düşmana karşı bizleri muzaffer eyle yâ Rabbî!
 
Üst