Hava Sistemleriyle ilgili Konu Özeti

Network

Yönetici
Yönetici
Yönetici
#1
Hava Sistemleri Özet

Son yıllara kadar tropikal bölgelerde ya da kutup bölgelerinde pek fazla bilim adamı bulunmadığından, meteoroloji, orta enlemlerde gelişmişti. Aynı nedenle, bütün eski meteoroloji kavramları da, orta enlemlerdeki atmosfer gözlemlerine dayandırılırdı. önce, yalnızca iki tip hava kütlesi ayırt edildi: Kutupsal; tropikal. Günümüzde, eski kutup kütlelerinden daha yu kardaki enlemlerde, Güney ve Kuzey kutup kütlelerinin yanı sıra, bir ekvator hava kütlesi de saptanmıştır. Farklı hava kütleleri arasındaki “cephe” kavramı 1919’da ortaya atılmış, 3 yıl sonra da siklon (alçak basınçlı bir alan çevresinde dönen geniş hava sistemi) tanımlanmıştır. Günümüzde yapay uydulardan alınan fotoğraflar, eski çalışmaların geçerli olduğunu ortaya koymuş ve Dünya’nın her yanındaki hava durumunu her gün, bilgisayarların sağladığı fotoğraf-haritalarla gözleme olanağı vermiştir.

Hava durumunda ortaya çıkan değişikliklerin nedenleri

Dünya’nın orta enlemlerinde iklim, temelde, siklonların sıklık ve şiddetiyle belirlenir. Siklonların cephe sistemleri ve karşıt hava kütleleri, yerel sıcaklığı,rüzgar hızını, hava basıncım ve nemi sürekli değiştirir. Öte yandan, siklonların sıklığı, daha üstteki batı rüzgarlarının uzun dalgalarına bağlıdır. Bu dalgalar biçimlerini ve konumlarını değiştirdikleri zaman, siklonun alçak basınç alanı değişik yollar izler. Ana değişiklikler mevsimseldir; ama 5-6 haftalık dönemlerde de önemli değişiklikler ortaya çıkabilir. Uzun dalga değişikliklerini incelemek hâlâ güçtür. Bir cephe seçerken yağış, sıcaklık, nem, rüzgar ve bulutlar, belirgin biçimde art arda sıralanır. En açık değişiklik, bulut tiplerinde görülür (bunların dokuzu, karşı sayfadaki resimlerde görülmektedir). Her siklon yapısı içinde, çok sayıda bulut tipi bulunur ve bulutlar içinde çeşitli tipte yazışlar oluşabilir. En yaygın yağış tipi yağmurdur; ama duz biçiminde yağış da görülebilir.
 
Üst