Hoca Dehhani Eserleri

Network

Yönetici
Yönetici
Yönetici
#1
Hoca Dehhani Eserleri Nelerdir?

Hoca Dehhani 13. yüzyıl yazarıdır. 3. Alaeddin Keykubad devrinde yaşamıştır. Fuad Köprülü bu şairin Anadolu'daki "la-dini klasik şiirin başlangıcı" olarak kabul eder. Türk Edebiyatında ilk gazel ve kasideyi kendisi yazmıştır. Hoca Dehhani eserleri gül, bahar, eğlence meclisleri, özlem, arzu, dünyevi aşklar, hayatın geçiciliği gibi konuları kapsar.

Hoca Dehanni eserleri bu konuları kapsamasındaki asıl neden, saray kültürünü biliyor olmasıdır. Hoca Dehhani eserleri bir kaside ve yedi gazelden ibarettir. Bu eserler 79 beyittir. Ayrıca 20.000 beyitlik Selçuklu Şehnamesi eserini yazmıştır. Ancak, bu eser günümüze gelememiştir.

Hoca Dehhani'nin hayatı hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Horasan'dan Anadolu’ya geldiği bilinir. Aslen Horasanlı bir Türk'tür.

Hoca Dehhani, 3. Alaeddin Keykubad devrinde Anadolu'ya yerleşmiştir. Horasan'daki Moğol istilasından kaçmıştır. Yine bu devirde eğlence alemlerine katılmıştır. Bir manzumesindeki yazılanlar 1361 tarihinde yaşadığını belirtir.
 
Üst