Hücre Bölünmeleri Nelerdir?

Network

Yönetici
Yönetici
#1
Hücre Bölünmeleri konu özeti

Canlılarda hücre bölünmeleri mitoz, amitoz ve mayoz bölünme olarak üç ana başlıkta incelenmektedir.

1. Mitoz Bölünme: Mitoz bölünme tek hücreli ve çok hücreli canlılardan insanlara kadar bir çok canlıda görünen bir bölünme türüdür. Sonucunda birbirinin tamamen benzeri olan iki yavru hücre oluşmaktadır. Bölünen hücrenin kalıtsal maddesi alınır ve eşit olarak iki yavru hücreye aktarılır. Kromozom sayısına bakılmaksızın bölünebilen her hücre mitoz bölünme gerçekleştirebilir. Tek hücreli organizmalarda mitoz bölünme sonrası iki yavru hücre oluşur ve bu şekilde üreme sağlanmış olur. Çok hücreli organizmalarda ise döllenmiş yumurta mitoz bölünmeler yaparak organizmanın büyümesini sağlar.

2. Amitoz Bölünme: Basit yapılı tek hücreli canlılarda hücre bölünürken çekirdek zarı kaybolmadığı için bu bölünme şekline amitoz bölünme diğer bir adıyla gizli mitoz denilmektedir. Bakterilerin bölünmeleri; zarlı çekirdekleri olmadığı için amitoz bölünmeye örnek olarak gösterilebilir.

3. Mayoz Bölünme: Üreme sırasında üreme hücreleri oluşturulurken kromozom sayısının yarıya inmesi gerekmektedir. Kromozom sayısının yarıya indirilmesi işlemi mayoz bölünme sayesinde gerçekleşmektedir. Gelişmiş yapıdaki canlıların vücut hücrelerinde kromozom sayısı 2n üreme hücrelerindeki kromozom sayısı ise n’dir. Üreme hücreleri mayoz bölünme sayesinde oluşur ve kromozom sayısının değişmeden kalması da yine mayoz bölünme sayesinde gerçekleşir. Mayoz bölünme Mayoz I ve Mayoz II olmak üzere iki ana başlıkta incelenmektedir.
 
Üst