İmam Gazali Eserleri

Network

Yönetici
Yönetici
Yönetici
#1
İmam Gazali Eserleri Nelerdir?

Yaşadığı dönemde felsefeciler, batıniler, sufiler ve kelamcılar olan İmam Gazali eserleri bu dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. İmam Gazali bütün bu grupların fikirlerini inceleyerek bir sentez oluşturmuştur. İmam Gazali eserleri bu sentezleri barındıran önemli eserlerdendir.

O dönemde Gazali' ye göre İslam’a zarar verecek akımlar vardı ve bu akımlar hızla yayılmaktaydı. Gazali de bu etkileri en aza indirmek için çabalamış ve İmam Gazali eserleri hep yönde olmuştur.

1058' de Horasan' ın Tus kentinde doğan Gazali ilk eğitimini de Tus şehrinde almıştır. Ayrıca büyük Selçuklu Dönemi' nde yaşayan İmam Gazali, Nizam-ül Mülk başkanlığında yapılan bir toplantıda diğer bilginlere karşı vermiş olduğu cevaplarla onlardan üstün olduğunu da kanıtlamıştır.
 
Üst