İnovasyon Nedir? Çeşit ve Özellikleri

Network

Yönetici
Yönetici
Yönetici
#1
İnovasyon Nedir Kısaca?

Yeni ve önemli derecede değiştirilmiş bir ürün veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin, ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonlarında veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanma işlemine inovasyon denir. Yani inovasyon, yeni fikirlerin hayat bulma sürecidir. Bu süreç iki kısımdan oluşur. İnovasyonu başlatan ve fazlasıyla önem taşıyan ilk süreç; yaratıcı fikirlerin ortaya sürülmesidir. Sürecin gelişimini sağlayan; emek ve yatırım isteyen ikinci basamak ise üretilen bu yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesidir.

İnovasyon, bir ülke için sürekli devam eden bir büyüme demektir. Bununla da kalmayan inovasyon; aynı zamanda artan iş olanakları anlamına gelmektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda ülkede inovasyonun sağlanması gerekmektedir. Bunun içinde ilk olarak inovasyon yapılacak ortamın oluşturulması sağlanmalıdır. Buradan da anlaşılacağı gibi inovasyon yapmak için öncelikli olarak başarılı ve etkin politikaların tasarlanıp yürütüleceği bir sistem oluşturulmalıdır. Sistemin temel yaklaşımı yeni ve yaratıcı fikirlerin üretimi ve bu fikirlerin uygulanması olmalıdır. Bu uygulamaların sürekli bir şekilde devam edebilmesi için kurumlar arası ilişkilerin de sıkı tutulması oldukça önemlidir. Kurumlar arasındaki bilgi, finansman ve regülasyon akışını tanımlayan; Ulusal İnovasyon Sistemi adı altında dinamik bir sistem mevcuttur. İnovasyonun amacına ulaşabilmesinde geliştirilen politikaların yönetişimi de fazlasıyla önem arz etmektedir. Yönetişim aşamasında her sektörde olduğu gibi şeffaflık ve açıklık çok önemlidir. Başarılı bir yönetişim; ilgili tüm aktörlerin sorumluluklarını yerine getirmelerini ve katılımlarını gerektirmektedir.

inovasyon.jpg
 

Son Konular

Üst