Kanserin oluşmasını sağlayan faktörler

Network

Yönetici
Yönetici
Yönetici
#1
Kanserin oluşumu nasıl olur

Ortam Etkisi Kimyasal Karsinojenler Beslenme ve Kanser Fiziksel Etkenler Virüsler ve Kanser Genetik Faktörler Kalıtsal Kanserler olarak sıralayabiliriz.

kanser-olusumuKanserin etyolojisinde önemli bazı bilgilerimiz var. Ama, kanser oluşmasına, yani normal bir hücrenin kontrolden çıkarak azgın bir biçimde çoğalmasına yol açan moleküler düzeydeki olayları henüz öğrenmeye başlıyoruz. Yeni bilgilere göre, hücrelerimizin Içinde kanser genleri vardır, bunlar içimizdeki düşmandır. Bir de. yaşadığımız ortam ve yaşayış biçimimizle ilgili bazı kimyasal maddeler (en başta tütün dumanı), beslenme düzenimiz, radyasyon ve virüsler gibi dışımızdaki düşman vardır. Bir hücrenin kansere dönüşmesini başlatan dış etkenlerin hepsi, bunu, o hücrenin içinde uyumakta olan kanser genlerini uyandırarak yaparlar. Normal bir ömür süresi içinde insanların dörtte üçü kansere yakalanmiyor. Bu “mutlu çoğunluk” bu ayrıcalığı bir yandan genetik yapılarına, bir yandan da karşı koyma güçlerinin (immilno10,lik güç) etkili oluşuna bağlıdır, Herkesin kansere yakalanma eğitiminin aynı olmayışı da kanser genlerindeki duyarlık farklarının da rolü vardır: yani insanların çoğunun kanser genlerini uyandırrnak kolay değildir.

Kanserin insanın içinde yaşadığı ortamla da yakından ilgili bir hastalık olduğu, son 20-30 yıldan beri giderek daha çok üzerinde durduğumuz bir konudur. Daha önceki yıllarda böyle bir anlayış yoktu. Sigaranın akciğer kanserinde başlıca etken olduğu artık kanıtlanmıştır. Ortamın etkisine bir örnek de şudur: Değişik coğrafi bölgelerde yaşayanlarda görülen kanser cinsleri ve dağılımı da değişik oluyor ama, göçmenlerde. bir süre sonra kanser sıklığı ve çeşitleri, göç ettikleri ülkeninkine benzer duruma geliyor.
 

Son Konular

Üst