Karahanlı Devletinin Özellikleri

Network

Yönetici
Yönetici
#1
Karahanlıların Özellikleri Nelerdir?

Karahanlı devletinin hüküm sürdüğü yıllar 840 ve 1212 arası olmaktadır.Karahanlılar hakimiyetine ise günümüzdeki Doğu Türkistan üzerindeki topraklarda hüküm sürmüş olan bir Türk Devleti olmaktadır.Konuşulan dil Türkçe olup yönetimi Monarşi olmaktaydı.Karahanlı devletinin özellikleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki hazırlanmış olan listeye bakınız.

Karahanlı Devletinin Özellikleri
  • Orta Asya'da kurulan ilk Türk-İslam devletidir.
  • Türk-İslam kültürünün temellerini atmış; ilk yazılı eserleri vermişlerdir. Bunlardan en önemlileri Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutadgu Bilig ile Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divan-ı Lügati't Türk, Edip Ahmet Yükneki'nin yazdığı Atabetü'l-Hakayık ve Hoca Ahmet Yesevi'nin yazdığı Divan-ı Hikmet'tir.
  • Ribat adıyla ilk kervansarayları yapmışlardır.
  • İlk medreseyi kurmuşlardır.
  • Hükümdar ailesi de halkı da tamamen Türklerden oluştuğu için Türkçe'ye ve Türk kültürüne büyük önem vermişlerdir.
  • Orta Asya Türk kültürünü Selçuklulara taşımada köprü görevi yapmışlardır.
  • Kervansaraylar inşa etmiş ve düzenli posta örgütünü kurmuş ilk Türk-İslam devletidir.
 
Üst