Kaşgarlı Mahmut Eserleri

Network

Yönetici
Yönetici
Yönetici
#1
Kaşgarlı Mahmut Eserleri Nelerdir?

Divan- ı Lügati't Türk isimli eserin yazarı olan Kaşgarlı Mahmut, bu eserini 1072 yılında yazmaya başlar ve 1074 yılında eserini tamamlar. Kaşgarlı Mahmut' un en önemli eserlerinden biri olan bu eser Türkçe' nin diğer dillere olan üstünlüğünü ispatlamak amacıyla yazılmış sözlük türünden bir eserdir. Bu eserin dışında da eserleri bulunan Kaşgarlı Mahmut' un en ünlü eseri günümüze ulaşmamıştır.

1008 yılında Kaşgar' da dünyaya gelen ünlü yazar Karahanlı Devleti' nin hanedan sülalesine mensuptur. O dönemlerde bir kültür merkezi olan Kaşgar' da dünyaya gelen Kaşgarlı Mahmut' un eserlerinde yaşadığı dönemin ve çevrenin de etkileri görülmektedir. Ayrıca Kaşgarlı Mahmut kendi döneminin klasik ilimlerini de tahsil etmiştir.
 
Üst