Laik Olan Ülkelerin İsimleri

Network

Yönetici
Yönetici
#1
Dünya Üzerindeki Laik Ülkeler Nelerdir?

Buradaki laik ülkeyi kısaca biraz açalım ve laik ülkeler denildiğinde Din işleri ile devlet işlerini birbirine karıştırmayan devletin işlerini hiç bir şekilde din ile karıştırmayan olarak açıklayabiliriz.Bunun başlında Türkiye Cumhuriyeti de bir Laik bir ülkedir.Dünya üzerinde Laik olan ülkelerin isimleri şöyledir;

Laik Olan Ülkelerin İsimleri
  • Amerika Birleşik Devletleri (1791 Anayasası'nın 1. Değişikliği)
  • Fransa (1958 Anayasası'nın 1. Maddesi)
  • Hindistan
  • Japonya (1946 Anayasası'nın 20. Maddesi) Ancak hükû»mette dinî parti mevcuttur.
  • Küba
  • Meksika (1917 Anayasası'nın 3. Maddesi)
  • Portekiz (1976 Anayasası'nın 41. Maddesi)
  • Türkiye (1982 Anayasası'nın 2. Maddesinde yer alır. Esasen ilk defa 1937 yılında benimsenmiştir.)
 
Üst