Pozitivizm nedir, Pozitivizm neye denir?

Network

Yönetici
Yönetici
Yönetici
#1
Pozitivizm nedemektir

Pozitivizm, modern bilimi temele alan, ona uygun düşen ve batıl inançları, metafizik ve dini, insanlığın ilerlemesini engelleyen bilim öncesi düşünce tarzları ya da formları olarak gören dünya görüşüdür. Bu felsefi düşüce sadece deney konusu olabilecek olgularla ilgilenir. Pozitivistlerin en önemli özelliği ise “metafizik” olarak isimlendirdikleri geleneksel felsefe düşüncelerine karşı çıkmaktır.

Tarihte pozitivizm terimini ilk kullanan Saint Simon‘dur. Bu felsefeyi geliştirip sistemleştiren kişi ise August Comte‘dur. Ona göre insanlık tarihi üç evreden oluşur:

Teolojik Evre: İnsanların her şeyi din ile açıkladığı bu dönem Orta Çağ’a kadar uzanır.
Metafizik Evre: Olayların soyut kuvvetlerle açıklandığı dönemdir. 1789'a kadar sürmüştür.
Pozitif Evre: Olayların değişmez bağlantılar ve yasalarla açıklandığı bir evredir.
Pozitivizm nedir , ne demek?Pozitivizmin ilmihali ya da Bir kadın ve insanlık rahibi arasındaki on bir sistematik konuşmayla evrensel dinin kısa açıklaması (Catéchisme positiviste ou Sommaire exposition de la religion universelle en onze entretiens systématiques entre une femme et un prétre de l’humanité). Auguste Comte’un 1852'de yayımlanan yapıtı. Yazarın, önsözünde belirttiğine göre, kitabın amacı, olgucu felsefenin (pozitivizm) yoğun ve özlü bir açıklamasını sunmak ve böylece onu halk tarafından kolay anlaşılır hale getirmektir. Yapıtın iki tanımlığı (epigraf) vardır: Başkası için yaşamak. -Aile, vatan, insanlık; ilke: sevgi, temel: düzen, amaç: ilerleme. Pozitivizmin ilmihali‘nin, “evrensel din”in havarilerine özgü bir baskısı 1891'de yayımlandı.
Kaynakça: 2012, Türk Edebiyatı Konu Anlatımı, Okyanus Yayınları
1986, Büyük Lourusse Ansiklopedisi ve Sözlüğü
 
Üst