Rotary nedir, hakkında bilgiler

Network

Yönetici
Yönetici
Yönetici
#1
Rotary nedemek

Rotary 106. yılını idrak eden uluslararası bir kuruluştur.Dünyanın en yaygın en saygın sivil toplum kuruluşlarından bitanesinidir.Rotary kendinden başkaları için kaygılanan ve hizmet için karşılıksız bir arada olan insanların oluşturduğu bir kuruluştur.Bu uluslar arası kuruluş din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet gibi farklılıkları hiç bir zaman göz önüne getirmez böyle bir farklılık ayrıcalık yoktur.Rotary`de sadece hizmet vardır.

Rotary barış ve iyi niyeti kendine ilke edinmiş çeşitli meslek gruplarından oluşmuş uluslararası bir sivil toplum örgütüdür.Rotary dünyada barışı korumak, insanlığa hizmet için projeler geliştiren bir örgüttür.Amerikada kurulmuştur, 106 yaşındadır, ülkemizde ise 6.000 üzerinde rotaryan vardır.Ülkemizde 3 bölge vardır,2420. bölge diye tabir edebileceğimiz marmara bölgesi 2430 Ankara, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Türkiye Cumhuriyeti ve 2440 Ege Bölgesini kapsar.Rotary yönetiminde bir uluslar arası başkan vardır bu başkan değişik ülkelerden seçilir, görev süresi 1 yıldır, 1 temmuzda başlar 30 haziranda biter, bütün ülkelerde aynı şekildedir.Organizasyona baktığımız zaman uluslar arası başkana bağlı dünyadaki çeşitli kıtalardaki çeşitli ülkelerdeki zon direktörleri,zon direktörlerine bağlı ülkelerdeki bölge güvernörleri vardır, bunlarada bağlı kulüpler vardır ve külüplerdede külüp başkanları tarafından yönetilir.Hizmetler hep 1 yıllık olarak yapılır bitmediği takdirde önümüzdeki döneme aktarılır ve dolayısıyla hizmettede süreklilik söz konusudur.Bu şekilde rotary insanlığa hizmet için özellikle eğitim, sağlık, çevre gençlik, konuslarında hayat standtardlarını yükseltmek, insanlığa yararlı olabilmek için bir seri hizmetler üretir.Bu topluma rotary ismini veriyoruz.
 

Son Konular

Üst