Türkler İslamiyeti Neden Kabul Etmiştir?

Network

Yönetici
Yönetici
#1
Türkler İslamiyeti Kabul Etmesinin Sebepleri

Türkler İslamiyeti kabul etmesindeki en büyük sebeplerden birisi eski inançlarının İslamiyet dinine çok uyması olmaktadır.Türkler hiç bir şekilde İslamiyeti seçmesi için zorlanmamışlardır.Türklerin neden İslamiyeti seçtiğini aşağıdaki listede daha detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştık gelin hep beraber okuyalım.

Türklerin İslamiyeti Nasıl Kabul Etti
  • Türkler eskiden Gök Tanrı'ya inanmaktaydılar ve bu anlayışa göre tek tanrıya inanılmaktaydı ve İslamiyette aynı kendi inançları gibi tek tanrıya inanılmaktaydı.Ayrıca Esma-i Hünsa adı verilen Allah’ın isimlerinden bir kaçı Gök Tanrı inancında da geçiyordu.
  • Kişinin ölümünden sonraki yaşam her iki dinde de geçmekte olup Türkler cennet yerine uçmağ adını kullanmakta olup cehennem yerine ise tamu kelimesini kullanıyorlardı.
  • Müslümanlıkta var olduğu gibi Türk inanışında da Allah'a bir canlıyı kurban etme inanışı var olmaktaydı.
  • Müslümanlıkta gaza ve cihat var olup Türklerde de bulunan ve dünyada törelerinin hüküm sürmesi için katıldıkları savaş birbirlerine benzer özellikler taşıyordu.
  • Ahlak yasalarına göre İslamiyette yasalar eski Türk inancında da yer alıyordu.
 
Üst