Vatan ve Bayrak Sevgisi İle İlgili Şiirler

Network

Yönetici
Yönetici
Yönetici
#1
Vatan ve Bayrak Sevgisi Şiirleri Kısa

Vatan ve bayrağımız uğruna binlerce,milyonlarca kişi şehit olmuştur.Bizler bu toprakları savaşlarla kan dökülerek aldık vatanımızın bayrağı ve toprağı bizler için çok önemlidir.Yapılacak yanlış bir davranışta bir bütün olup kanımızın son damlasına kadar bu vatan uğruna savaşırız.Vatan ve Bayrağımızın sevgisini ele alan en güzel şiir çalışmalarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Bayrak

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.
Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selamlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...
Gölgende bana da, bana da yer ver!
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!
Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık;
Dağlardan çöllere düşürdüğü gün
Gölgene sığındık.

Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı...
Yüksek yerlerde açan çiçeğim;
Senin altında doğdum,
Senin dibinde öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;
Yer yüzünde yer beğen:
Nereye dikilmek istersen
Söyle seni oraya dikeyim!

Arif Nihat Asya


Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor

Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgar bekliyor.

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?

Destanını yapmış,kasideye kanmış.
Bir el ki;ahretten uzanmış,
Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler!
Öpelim temizse dudaklarımız...

Fakat basmasın toprağına
Temiz değilse ayaklarımız.
Rüzgarını kesmesin gövdeler...

Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar,kasideler.
Geri gitsin alkışlar geri,
Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!

Ona oğullardan, analardan
Dilekler yeter...
Yazın sarı, kışın beyaz
Çiçekler yeter!

Söyledi söyleyenler demin,
Gel süngülü yiğit, alkışlasınlar
Şimdi sen söyle söz senin.

Şehitler tepesi boş değil,
Toprağını kahramanlar bekliyor...
Ve bir bayrak dalgalanmak için;
Rüzgar bekliyor!

Destanı öksüz , sükutu derin
Meçhul askerin;

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?...

Arif Nihat Asya


Şanlı Bayrağım

Ben bir bayrak tanıyorum
Rengi kandan kırmızı
Ay vurmuş yüzüne
Yıldız arma olmuş göğsüne

Ben bir bayrak tanıyorum
Düşmana gözdağı vermiş
Dosta şerbet
Ezdirmemiş kendini kimseye

Ben bir bayrak tanıyorum
Şeref madalyalı
Barışa sevdalı
Göklerin kralı

Ben bir bayrak tanıyorum
Yüzüme vurur sıcaklığı
Can yoldaşım
Rüyalarımın altın tacı

O Türkiye demek...
O şan demek...
O şeref demek...
O barış demek...
Ona bizden başkasının
Eli asla değmeyecek...

Altay Taşkın


Benim Şanlı Bayrağım

urdumuzun simgesi,
Şehitlerimizin bize hediyesi,
Dünyanın en yücesi,
Benim şanlı al bayrağım!

O masmavi gökler,
Tek senin yerindir,
Şanın hep yücedir,
Benim şanlı al bayrağım!

Her yerde duyulur sesin,
En büyük ödülü hakedersin,
Her zaman benim gönlümdesin,
Benim şanlı al bayrağım!

Fatih TÜRKMEN


Bayrağım

Atalarım gökten yere,
İndirmişler ayyıldızı.
Bir buluta sarmışlar ki,
Rengi şafaktan kırmızı.

Onun ateş kırmızısı,
Ne gelincik, ne de gülden,
Türk oğlunun öz kanıdır,
Ona bu al rengi veren.

Ay yıldızı gökyüzünün,
Ayla yıldızından yüksek.
Türk''ün alın yazısıdır,
Türk''tür onu yükseltecek.

Vazifemdir bayrağımı
Üstün tutmak her bayraktan,
Can veririm kan dökerim,
Vaz geçemem ben bu haktan.

Hasan Ali Yücel


Bayrak Türküsü

Al bayrağı göklerde tutan ellerimizdir,
Bayrak ki bizim sönmeyecek tanyerimizdir,

Her duygudan üstündür onun sevgisi bizde,
Bir sönmez ateştir o, yanar benliğimizde.

Yıllarca savaştık hep onun verdiği hızla.
Sevdik ve yaşattık onu biz varlığımızla...

Yandıkça onun gölgesi altında alınlar.
Her gün yeni illerde ilerledi akınlar.

Doğmuştur o bayrak güneşin doğduğu yerden.
Gözler açılırken ve şafaklar uyanırken.

Bir pembe seherdir o, bu yurdun üzerinde,
Korkunç geceler gizlenemez gölgelerinde.

Al bayrağı göklerde tutan ellerimizdir,
Bayrak ki bizim sönmeyecek tanyerimizdir.

Munis Faik OZANSOY


Türkiyemiz

Kokar burcu burcu güller,
Öter dallarda bülbüller;
Açar menekşe, sümbüller...
Ne güzeldir Türkiyemiz!

Sürüler yayılır kıra,
Dağlar uzar sıra sıra!
Sular can verir çayıra...
Ne güzeldir Türkiyemiz!

Köyü, kenti çiçeklidir,
Birbirlerine eklidir.
Çelik erlerle beklidir.
Ne güzeldir Türkiyemiz!

Kucağında yoktur açlar,
Yeşil, boz, sarı yamaçlar...
Meyve yüklüdür ağaçlar,
Ne güzeldir Türkiyemiz!

Türkiyemiz altın eli,
Gönül açar bağı, beli...
Eser ince, serin yeli.
Ne güzeldir Türkiyemiz!

Kekik, yavşan kokar dağda;
Kayısı, elma, üzüm bağda...
Hele bugün, yeni çağda
Ne güzeldir Türkiyemiz!

Mehmet Necati Öngay


Vatanım

Bu topraklar üstünde.
Benim yuvam her bucak.
Vatanımdan bir parça,
Şehir veya köy, bucak..

Doğudaki bir yerin,
Batımızdan farkı ne?
Ha güneyde Adana,
Ha kuzeyde, Edirne...

Ağlayanla ağlarım.
Gülenlerle gülerim.
Onlardır sevincim,
Onlardır kederim...

İsmail Hakkı Talas


Bayrağım

Dalgalan şanlı bayrak,
Vatanın yüzü gülsün.
Dalgalan şahlanarak,
Varım, yoğum ülkümsün.

Seni üstün tutarım,
Her varlıktan daha çok,
Senin için yaşarım,
Senden üstün varlık yok.

Kalbi çarpar her Türk'ün
Senin sonsuz sevginle.
Geçmesin sensiz bir gün
Hattâ bir saat bile...

Seninle övünürüm,
Senin gölgende hürüm,
Hayatımsın benim sen,
Ölürüm gel öl desen,

Sensiz öksüzdür vatan,
Sensiz yetimdir şafak.
Varlığımsın dalgalan,
Dalgalan şanlı bayrak!

İsmail Hakkı Talas


Bu Vatan Kimin?

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından
Şahlanıp köpüren ırmaklarından
Hudutlarda gaza bayraklarından
Alnına ışıklar vuranlarındır

Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çakan, sel olup coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine,
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine
Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı bir yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay'ım ne desem ziyade değil
Bu sevgi bir kuru ifade değil
Sencileyin hasmı rüyada değil
Topun namlusundan görenlerindir.

Orhan Şaik GÖKYAY


Bayrağımız

Günün her saatinde
Bayrak olarak kalkan topraktan
Doğudan, batıdan,
Güneyden, kuzeyden,
Ara yönlerden
Şehitlerimiz.

Bayrak değil yücelerde
Kandır dalgalanan.
Aylı yıldızlı gecelerde
Tertemiz.

Yel değil üstümüzde esen,
Şehitlerimizin sıcak soluğu.
Bu nedenle ayazda, karda,
Tipilerde, fırtınalarda
Bayrağımızın altında
Üşümeyiz.

Mehmet Necati Öngay


Türkiye

Vurulmuşum toprağına taşına,
Yerde gezen, gökte uçan kuşuna.
Baharına, yazına, karakışına
Vurulmuşum.
Eli kalem, eli kazma, eli kürek tutan,
Yüzü toprak kokan.
Sınırlarda omuz omuza yatan İnsanlarına...
Benim iyi yürekli kardeşlerim
Hep senin dostlarındır;
Benim çiğdem kokulu memleketim.

Ekin biçtim tarlalarında demet demet,
Kaval çaldım, koyun güttüm yaylalarında;
Tuza bandım ekmeğimi,
Kolumu yastık yaptım düzünde, bayırında,
Kesemde bereket, gönlümde servetim,
Dizimde kuvvet, torbamda katık;
Damarlarımda dolaşan memleketim.

Gözlerin ne güzel deniz mavisi,
Ormanlar urban olmuş yeşil yeşil;
Uzanır kolların nehirler boyu,
Sıcak kucağında saadetin.

Benim çiğdem kokulu memleketim,
Nice türküler yakıldı senin için;
Destanlar yakıldı, bayrak bayrak,
Davullar vuruldu, dize geldi zeybeklerin.
Kapında nöbet tuttu yıllar yılı,
Gençliğim, heyecanım, gayretim.
Gözümde nur, içimde sevgi,
Elimde saz, dilimde türkü memleketim.

Türkiye, doğduğum, Türkiye, doyduğum;
Türkiye, konduğum yurt!
Sevgim, inancım, özlemim!
Beşiğimi salladın, sendedir mezarım.
Sen, gönlümde yatan memleketim!

Adil Turan


Bayrak

Yıldızın var ayın var,
Her şeyimde payın var,
Kucaklayıp beni sar,
Ayyıldızlı bayrağım.

Göklerimin süsüsün,
Vatanımın gülüsün,
Şehidin örtüşüsün,
Ayyıldızlı bayrağım.

Mutlu, özgen gölgende
Yaşıyoruz sayende,
Dalgalanıp gül sen de,
Ayyıldızlı bayrağım.

Hadi Besleyici
 
C

Ceyda Anakız Uğuz

Misafir
#2
:)süper ötesi Vatan ve Bayrak Sevgisi Şiirleri Kısa

Vatan ve bayrağımız uğruna binlerce,milyonlarca kişi şehit olmuştur.Bizler bu toprakları savaşlarla kan dökülerek aldık vatanımızın bayrağı ve toprağı bizler için çok önemlidir.Yapılacak yanlış bir davranışta bir bütün olup kanımızın son damlasına kadar bu vatan uğruna savaşırız.Vatan ve Bayrağımızın sevgisini ele alan en güzel şiir çalışmalarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Bayrak

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.
Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selamlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...
Gölgende bana da, bana da yer ver!
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!
Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık;
Dağlardan çöllere düşürdüğü gün
Gölgene sığındık.

Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı...
Yüksek yerlerde açan çiçeğim;
Senin altında doğdum,
Senin dibinde öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;
Yer yüzünde yer beğen:
Nereye dikilmek istersen
Söyle seni oraya dikeyim!

Arif Nihat Asya


Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor

Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgar bekliyor.

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?

Destanını yapmış,kasideye kanmış.
Bir el ki;ahretten uzanmış,
Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler!
Öpelim temizse dudaklarımız...

Fakat basmasın toprağına
Temiz değilse ayaklarımız.
Rüzgarını kesmesin gövdeler...

Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar,kasideler.
Geri gitsin alkışlar geri,
Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!

Ona oğullardan, analardan
Dilekler yeter...
Yazın sarı, kışın beyaz
Çiçekler yeter!

Söyledi söyleyenler demin,
Gel süngülü yiğit, alkışlasınlar
Şimdi sen söyle söz senin.

Şehitler tepesi boş değil,
Toprağını kahramanlar bekliyor...
Ve bir bayrak dalgalanmak için;
Rüzgar bekliyor!

Destanı öksüz , sükutu derin
Meçhul askerin;

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?...

Arif Nihat Asya


Şanlı Bayrağım

Ben bir bayrak tanıyorum
Rengi kandan kırmızı
Ay vurmuş yüzüne
Yıldız arma olmuş göğsüne

Ben bir bayrak tanıyorum
Düşmana gözdağı vermiş
Dosta şerbet
Ezdirmemiş kendini kimseye

Ben bir bayrak tanıyorum
Şeref madalyalı
Barışa sevdalı
Göklerin kralı

Ben bir bayrak tanıyorum
Yüzüme vurur sıcaklığı
Can yoldaşım
Rüyalarımın altın tacı

O Türkiye demek...
O şan demek...
O şeref demek...
O barış demek...
Ona bizden başkasının
Eli asla değmeyecek...

Altay Taşkın


Benim Şanlı Bayrağım

urdumuzun simgesi,
Şehitlerimizin bize hediyesi,
Dünyanın en yücesi,
Benim şanlı al bayrağım!

O masmavi gökler,
Tek senin yerindir,
Şanın hep yücedir,
Benim şanlı al bayrağım!

Her yerde duyulur sesin,
En büyük ödülü hakedersin,
Her zaman benim gönlümdesin,
Benim şanlı al bayrağım!

Fatih TÜRKMEN


Bayrağım

Atalarım gökten yere,
İndirmişler ayyıldızı.
Bir buluta sarmışlar ki,
Rengi şafaktan kırmızı.

Onun ateş kırmızısı,
Ne gelincik, ne de gülden,
Türk oğlunun öz kanıdır,
Ona bu al rengi veren.

Ay yıldızı gökyüzünün,
Ayla yıldızından yüksek.
Türk''ün alın yazısıdır,
Türk''tür onu yükseltecek.

Vazifemdir bayrağımı
Üstün tutmak her bayraktan,
Can veririm kan dökerim,
Vaz geçemem ben bu haktan.

Hasan Ali Yücel


Bayrak Türküsü

Al bayrağı göklerde tutan ellerimizdir,
Bayrak ki bizim sönmeyecek tanyerimizdir,

Her duygudan üstündür onun sevgisi bizde,
Bir sönmez ateştir o, yanar benliğimizde.

Yıllarca savaştık hep onun verdiği hızla.
Sevdik ve yaşattık onu biz varlığımızla...

Yandıkça onun gölgesi altında alınlar.
Her gün yeni illerde ilerledi akınlar.

Doğmuştur o bayrak güneşin doğduğu yerden.
Gözler açılırken ve şafaklar uyanırken.

Bir pembe seherdir o, bu yurdun üzerinde,
Korkunç geceler gizlenemez gölgelerinde.

Al bayrağı göklerde tutan ellerimizdir,
Bayrak ki bizim sönmeyecek tanyerimizdir.

Munis Faik OZANSOY


Türkiyemiz

Kokar burcu burcu güller,
Öter dallarda bülbüller;
Açar menekşe, sümbüller...
Ne güzeldir Türkiyemiz!

Sürüler yayılır kıra,
Dağlar uzar sıra sıra!
Sular can verir çayıra...
Ne güzeldir Türkiyemiz!

Köyü, kenti çiçeklidir,
Birbirlerine eklidir.
Çelik erlerle beklidir.
Ne güzeldir Türkiyemiz!

Kucağında yoktur açlar,
Yeşil, boz, sarı yamaçlar...
Meyve yüklüdür ağaçlar,
Ne güzeldir Türkiyemiz!

Türkiyemiz altın eli,
Gönül açar bağı, beli...
Eser ince, serin yeli.
Ne güzeldir Türkiyemiz!

Kekik, yavşan kokar dağda;
Kayısı, elma, üzüm bağda...
Hele bugün, yeni çağda
Ne güzeldir Türkiyemiz!

Mehmet Necati Öngay


Vatanım

Bu topraklar üstünde.
Benim yuvam her bucak.
Vatanımdan bir parça,
Şehir veya köy, bucak..

Doğudaki bir yerin,
Batımızdan farkı ne?
Ha güneyde Adana,
Ha kuzeyde, Edirne...

Ağlayanla ağlarım.
Gülenlerle gülerim.
Onlardır sevincim,
Onlardır kederim...

İsmail Hakkı Talas


Bayrağım

Dalgalan şanlı bayrak,
Vatanın yüzü gülsün.
Dalgalan şahlanarak,
Varım, yoğum ülkümsün.

Seni üstün tutarım,
Her varlıktan daha çok,
Senin için yaşarım,
Senden üstün varlık yok.

Kalbi çarpar her Türk'ün
Senin sonsuz sevginle.
Geçmesin sensiz bir gün
Hattâ bir saat bile...

Seninle övünürüm,
Senin gölgende hürüm,
Hayatımsın benim sen,
Ölürüm gel öl desen,

Sensiz öksüzdür vatan,
Sensiz yetimdir şafak.
Varlığımsın dalgalan,
Dalgalan şanlı bayrak!

İsmail Hakkı Talas


Bu Vatan Kimin?

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından
Şahlanıp köpüren ırmaklarından
Hudutlarda gaza bayraklarından
Alnına ışıklar vuranlarındır

Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çakan, sel olup coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine,
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine
Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı bir yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay'ım ne desem ziyade değil
Bu sevgi bir kuru ifade değil
Sencileyin hasmı rüyada değil
Topun namlusundan görenlerindir.

Orhan Şaik GÖKYAY


Bayrağımız

Günün her saatinde
Bayrak olarak kalkan topraktan
Doğudan, batıdan,
Güneyden, kuzeyden,
Ara yönlerden
Şehitlerimiz.

Bayrak değil yücelerde
Kandır dalgalanan.
Aylı yıldızlı gecelerde
Tertemiz.

Yel değil üstümüzde esen,
Şehitlerimizin sıcak soluğu.
Bu nedenle ayazda, karda,
Tipilerde, fırtınalarda
Bayrağımızın altında
Üşümeyiz.

Mehmet Necati Öngay


Türkiye

Vurulmuşum toprağına taşına,
Yerde gezen, gökte uçan kuşuna.
Baharına, yazına, karakışına
Vurulmuşum.
Eli kalem, eli kazma, eli kürek tutan,
Yüzü toprak kokan.
Sınırlarda omuz omuza yatan İnsanlarına...
Benim iyi yürekli kardeşlerim
Hep senin dostlarındır;
Benim çiğdem kokulu memleketim.

Ekin biçtim tarlalarında demet demet,
Kaval çaldım, koyun güttüm yaylalarında;
Tuza bandım ekmeğimi,
Kolumu yastık yaptım düzünde, bayırında,
Kesemde bereket, gönlümde servetim,
Dizimde kuvvet, torbamda katık;
Damarlarımda dolaşan memleketim.

Gözlerin ne güzel deniz mavisi,
Ormanlar urban olmuş yeşil yeşil;
Uzanır kolların nehirler boyu,
Sıcak kucağında saadetin.

Benim çiğdem kokulu memleketim,
Nice türküler yakıldı senin için;
Destanlar yakıldı, bayrak bayrak,
Davullar vuruldu, dize geldi zeybeklerin.
Kapında nöbet tuttu yıllar yılı,
Gençliğim, heyecanım, gayretim.
Gözümde nur, içimde sevgi,
Elimde saz, dilimde türkü memleketim.

Türkiye, doğduğum, Türkiye, doyduğum;
Türkiye, konduğum yurt!
Sevgim, inancım, özlemim!
Beşiğimi salladın, sendedir mezarım.
Sen, gönlümde yatan memleketim!

Adil Turan


Bayrak

Yıldızın var ayın var,
Her şeyimde payın var,
Kucaklayıp beni sar,
Ayyıldızlı bayrağım.

Göklerimin süsüsün,
Vatanımın gülüsün,
Şehidin örtüşüsün,
Ayyıldızlı bayrağım.

Mutlu, özgen gölgende
Yaşıyoruz sayende,
Dalgalanıp gül sen de,
Ayyıldızlı bayrağım.

Hadi Besleyici[/QUOTE]
 
Üst