Yapım Eki Nedir Örnekler

Network

Yönetici
Yönetici
Yönetici
#1
Yapım Eki Hakkında Özet

Türkçemiz de ekler ikiye ayrılmaktadır.Bunlar ise yapım ekleri ve çekim ekleri olmaktadır.Yapım eki tanımı ,görevi ile sözcüğe yeni bir anlam kazandırmaktadır.Çekim ekini de tanımlayacak olursak sözcüğü göreve sokmaktadır.Türkçe dilimizde toplam olarak ise dört başlık altında yapım ekleri bulunmaktadır. Bu yapım ekleri ise şöyledir;

İsimden Fiil Yapım Ekleri
Bu ekler isim köklerine gelmesi ile yeni fiiller türeten ekler olmaktadır.
Örnek: Tuzla, Başla, Morar

Fiilden Fiil Yapım Ekleri
Fiil yapım eki fiil köklerine gelerek bunlar yeni fiiller üreterek eklemektedir.
Örnek: Sıkıl, Yapıl, Anlat

İsimden İsim Yapım Ekleri
İsim yapım ekleri ise isim köklerine gelerek yeni isimler türetir ve ekler.
Örnek: Karanlık, Tuzlu, Hissiz, Boyalı

Fiilden İsim Yapım Ekleri
Bu ekler fiil köklerine gelerek bunlardan yeni isimler türeten ekler dir.
Örnek: Gezi, Yazı, Sevgi
 

Son Konular

Üst